15 มีนาคม 2566
  • โดย : นายศักดาวัฒน์ พลแสน | เข้าชม : 25 | ข่าวสารการศึกษา E-news

การประชุมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ "สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕"

การประชุมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ "สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕"

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉช เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ "สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕" พร้อมด้วยนายวสันต์ กิวัฒนา รอง ผอ.สพม.ฉช, คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกำหนดการการแข่งกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ "สพม.ฉะเชิงเทราเกมส์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕" ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา