16 มีนาคม 2566
  • โดย : นายศักดาวัฒน์ พลแสน | เข้าชม : 16 | ข่าวสารการศึกษา E-news

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉช มอบหมายให้นายวสันต์ กิวัฒนา รอง ผอ.สพม.ฉช พร้อมด้วยนายธันนธร กุศล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต โดยมีนายประชา เตรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา