21 มิถุนายน 2564
  • โดย : ผู้ดูแลระบบ | เข้าชม : 63 | ข่าวเครือข่าย E-network

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม. เขต ๖ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.ฉช. ประธานกรรมการการประเมิน นายวัชรินทร์ โตขาว รอง ผอ.สพม. เขต ๖ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.ฉช. รองประธานกรรมการ และกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร๊ยน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประเมินสถานศึกษาที่บริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทร