6 มกราคม 2566
  • โดย : ผู้ดูแลระบบ | เข้าชม : 25 | ข่าวสารการศึกษา E-news

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ “ต้นกล้าศิลปะฉะเชิงเทรา”

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ “ต้นกล้าศิลปะฉะเชิงเทรา”

     วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.ฉช    ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ “ต้นกล้าศิลปะฉะเชิงเทรา” เพื่อเป็นการต่อยอดศักยภาพนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่เห็นควรได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้น ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว