15 กรกฎาคม 2564
  • โดย : ผู้ดูแลระบบ | เข้าชม : 51 | ข่าวเครือข่าย E-network

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ภายในสถานการณ์ภาวะโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โดยมีนายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอพรีเซนสเตชั่น การปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพูดคุยเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายในสถานการณ์ภาวะโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า