ผู้อำนวยการ สพม.ฉะเชิงเทรา

นายวรพจน์ สิงหราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทร : 08 9057 0211